Krepšelis (0)

 • Nemokamas pristatymas

  Nemokamas pristatymas

  (užsakant daugiau kaip už 50 EUR.)

 • Atsiskaitymo būdai
 • Reikia Pagalbos?

  Reikia Pagalbos?

  Skambinkite:+370 647 36929
  Rašykite: info@ineasy.lt
 • Taisyklės ir Sąlygos

  1. Bendrosios nuostatos

  Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir InEASY elektroninės prekybos sistemos, (toliau – “Pardavėjas”), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “Elektroninė parduotuvė“)

   

  2. Sutarties galiojimas

  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.

   

  3. Pirkėjo teisės ir pareigos

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šiose taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.

  3.2. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų savo duomenų patikimumą ir tikrumą.

  3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, vykdomus elektroninėje parduotuvėje.

  3.4. Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie visus savo duomenų pasikeitimus savo registracijos formoje, t.y. nedelsdamas juos atnaujinti.

  3.5. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, apie tai pranešdamas pardavėjai raštu per 48h.

  3.6. Pirkėjas negali be pateisinančios priežasties atsisakyti priimti užsakytas prekes. Jeigu taip atsitinka, pirkėjas pats turi padengti visas siuntimo išlaidas.

  3.7. Pirkėjas sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis elektroninėje parduotuvėje ir jų laikysis.

   

  4. Pardavėjo teisės ir pareigos

  4.1. Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus Pirkėjui, t.y. jam valdyti nuosavybės teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę.

  4.2. Jeigu sutartis nenumato ko kita, Pardavėjas privalo perduoti daiktus kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kokia buvo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.

  4.3. Pardavėjas, atsiradus ypatingoms aplinkybėms , turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  4.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve ar panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto jo neįspėjus, jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

  4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias taisykles.

  4.6. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

  4.7. Jei Pardavėjas nebeturi Pirkėjo užsakytos prekės , tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

  4.8. Pardavėjas sudaro visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

   

   

  5. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

  5.1. Prekės užsakomos elektroninėje parduotuvėje InEASY. 

  5.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas pildo užsakymo anketą bei apmoka už prekes, naudojantis „Mokejimai.lt“ sistema, pervedant pinigus bankiniu pavedimu,  sumokant grynais pinigais atsiimant prekę pačiam pas pardavėją arba atsiskaitant kurjeriui.

  5.3. Apie užsakytas prekes Pirkėjas informuojamas užsakymo anketoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

  5.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina.

   

  6. Prekių grąžinimas

  6.1. Pristačius nekokybiškas ar brokuotas prekes Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti ta pačia kokybiška preke arba pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui nesutikus – grąžinti pinigus. 

  6.2. Pirkėjas, gavęs nekokybišką ar brokuotą prekę, privalo kreiptis į InEASY personalą elektroninėje svetainėje nurodytais kontaktais.

  6.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti nepatinkančias prekes per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, jeigu:

    6.3.1.  Pakuotė neprarado prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės.

    6.3.2.  Prekė nebuvo sugadinta Pirkėjo.

    6.3.3.  Preke nebuvo naudotasi.

  6.4. Nepatinkančios prekės pristatymo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.

  6.5. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

  Susisiekite su mumis ir praneškite apie grąžinamą prekę ir nurodykite ar norite susigrąžinti pinigus ar pakeisti prekę.

   

  7. Prekių pristatymas

  7.1. Pardavėjas išsiunčia prekes tik gavęs apmokėjimą už užsakytas prekes ir už pristatymo išlaidas.

  7.2. Prekės pristatomos per 1-4 d.d., nuo apmokėjimo gavimo dienos.

  7.3. Jeigu Pirkėjui pristatoma prekė pažeistoje pakuotėje, Pirkėjas turite teisę nepriimti jos iš kurjerio. Tokiu atveju prekė bus grąžinta į elektroninę parduotuvę, o Pirkėjui pristatyta nauja prekė be papildomų išlaidų. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

   

  8. Informacijos siuntimas 

  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninėje parduotuvėje InEASY esančiais kontaktais.

   

  9. Privatumas

  Visa Pirkėjo informacija įvesta i InEASY elektroninę parduotuvę yra privati, todėl jokia Pirkėjo pateikta informacija nebus viešai publikuojama ar platinama be Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informacija teisėsaugos institucijoms, jei tai nepažeidžia LR įstatymų.

   

  10. Baigiamosios nuostatos

  10.1.  Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

  10.2.  Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

  10.3.  Visi tarp Kliento ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.

  10.4  Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytų prekių  galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g.25,01402 Vilnius, el. p.tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 52626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.

  EGS platforma prieinama adresu:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/